Close

Tahsildars

TAHSILDARS DETAILS

MANDAL NAME TAHSILDAR NAME MOBILE NUMBER EMAIL
KOMARADA SRI. SLV PRASAD 9959487871 tahkomarada[at]gmail[dot]com
GUMMALAKSHMIPURAM SRI JAMITI RAMULAMMA 9492337852 tah.glpuram[at]gmail[dot]com
KURUPAM SRI. R UMA MAHESWARA RAO 9493808860 tah.kurupam[at]gmail[dot]com
JIYYAMMAVALASA SRI G SRIRAMA MURTHY 9440805359 tah.jiyyamavalasa[at]gmail[dot]com
GARUGUBILLI SRI. V.V.S. SHARMA 9866638447 tah.garugubilli[at]gmail[dot]com
PARVATHIPURAM SRI. N V RAMANA 9100999907 tah.ppm[at]gmail[dot]com
MAKKUVA SRI. DODDI. VEERABHADRA RAO 9494927475 tah.makkuva[at]gmail[dot]com
SEETHANAGARAM SRI P APPALA RAJU 9441026630 tah.seethanagaram[at]gmail[dot]com
BALIJIPETA SRI. AJU RAFI JAN 9491803974 tah.balijipeta[at]gmail[dot]com
SALUR SRI. K. SRINIVASARAO 9441008574 tah.salur[at]gmail[dot]com
PACHIPENTA SRI. KRC REDDY 9494972582 tah.pachipenta[at]gmail[dot]com
Bhamini Sri.R Ranjit Kumar 8333988772 SKLTAH.BHAM[at]GMAIL[dot]COM
Palakonda Sri.P Someswara Rao 8333988780 SKLTAH.PLKD[at]GMAIL[dot]COM
Seethampeta Sri.S Narasimha Murty 8333988774 SKLTAH.SEET[at]GMAIL[dot]COM
Veeraghattam Sri.N Appa Rao 8333988781 SKLTAH.VEER[at]GMAIL[dot]COM