Close

Mandal Parishad Development Officers

MPDO Details
Mandal Name MPDO Name Mobile Number Email ID
Komarada Sri. M.V. Gopala Krishana 9491035826 tkomarada_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
Gummalaxmipuram Sri K. Salman Raju 9491035822 glp_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
Kurupam Sri V.V Sivarammappa 9491035828 kurupam_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
Jiyyamvalasa Smt.K.Vijaya Lakshmi 9491035825 jmv_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
Garugubilli Sri K.Vijayalakshmi  FAC 9491035821 garugu_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
Parvathipuram Sri.K. Suribabu, AO, FAC 9491035835 pvp_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
Makkuva Sri.Ch.Suryanarayana 9491035830 makkuva_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
Seethanagaram Sri G. Srinivasa Rao AO FAC 9491035839 seethanagaram_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
Balijipeta Sri A Trinadha Rao AO FAC 9491035811 balijipeta_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
Salur Smt. G. Parvathi AO FAC 9491035838 saluru_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
Pachipenta Sri. J Umamaheswari AO, FAC 9491035834 pcp_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
Bhamini SMT G. Paidithalli 8333988772 SKLTAH.BHAM[at]GMAIL[dot]COM
Palakonda SRI A Ananda Rao (FAC) 8333988780 SKLTAH.PLKD[at]GMAIL[dot]COM
Seethampeta SRI Y Uma Maheswara Rao 8333988774 SKLTAH.SEET[at]GMAIL[dot]COM
Veeraghattam SRI A Prabhakara Rao 8333988781 SKLTAH.VEER[at]GMAIL[dot]COM