Close

NGOs


I.R.P.W.A, Parvathipuram

Near Surya Peetam, Rayagada Road Parvathipuram


Pincode: 535501


Mother Therisa Seva Sangham, Parvathipuram

Buddipeta Seethanagaram


Pincode: 535501


Nagavali Pragathi Seva Sangham, Parvathipuram

Pedda St., Kothavalasa Parvathipuram


Pincode: 535501