ముగించు

మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారులు

యం.పి.డి.ఓ ల వివరాలు
మండలం పేరు యం.పి.డి.ఓ పేరు మొబైల్ నెంబర్ ఇమెయిల్
కొమరాడ శ్రీ. యం వి గోపాల్ కృష్ణ 9491035826 komarada_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
గుమ్మలక్ష్మిపుర౦ శ్రీ. కె సల్మాన్ రాజు 9491035822 glp_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
కురుపాం శ్రీ. వి.వి.శివరమప్ప 9491035828 kurupam_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
జియ్యంవలస శ్రీమతి.వి.విజయ లక్ష్మి 9491035825 jmv_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
గరుగుబిల్లి శ్రీ. కె విజయలక్ష్మి 9491035821 garugu_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
పార్వతిపురం శ్రీ.కె. సూరిబాబు 9491035835 pvp_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
మక్కువ శ్రీ.సిఎచ్.సూర్యనారాయణ 9491035830 makkuva_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
సీతానగరం శ్రీ. జి శ్రీనివాసరావు 9491035839 seethanagaram_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
బలిజిపేట శ్రీ. ఎ త్రినాధ రావు 9491035811 balijipeta_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
సాలూరు శ్రీమతి. జి పార్వతి 9491035838 saluru_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
పాచిపెంట శ్రీ. జె ఉమామహేశ్వరి 9491035834 pcp_mpdo[at]yahoo[dot]co[dot]in
భామిని శ్రీమతి జి. పైడితల్లి 8333988772 SKLTAH.BHAM[at]GMAIL[dot]COM
పాలకొండ శ్రీ ఎ ఆనంద రావు (FAC) 8333988780 SKLTAH.PLKD[at]GMAIL[dot]COM
సీతంపేట శ్రీ వై ఉమా మహేశ్వరరావు 8333988774 SKLTAH.SEET[at]GMAIL[dot]COM
వీరఘట్టం శ్రీ ఎ ప్రభాకరరావు 8333988781 SKLTAH.VEER[at]GMAIL[dot]COM