ముగించు

మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారులు

యం.పి.డి.ఓ ల వివరాలు
మండలం పేరు పేరు (శ్రి /శ్రీమతి) మొబైల్ నెంబర్ ఇమెయిల్
కొమరాడ ఎం. మల్లికార్జునరావు 9491035826 komarada_mpdo@yahoo.co.in
గరుగుబిల్లి ఎ. పైడితల్లి 9491035821 gargu_mpdo@yahoo.co.in
పార్వతీపురం S. రమేష్ (యఫ్.ఎ.సి) 9491035835 pvp_mpdo@yahoo.co.in
మక్కువ సి. హేత్చ్ సూర్యనారాయణ 9491035830 makkuva_mpdo@yahoo.co.in
సీతానగరం యం.ఎల్.ఎన్  ప్రసాద్ (యఫ్.ఎ.సి) 9491035839 seethanagaram_mpdo@yahoo.co.in
బలిజిపేట కె.విజయ లక్ష్మి 9491035811 balijipeta_mpdo@yahoo.co.in
సాలూరు ఎ.రమాదేవి 9491035838 saluru_mpdo@yahoo.co.in
పాచిపెంట జి. పార్వతి 9491035834 pcp_mpdo@yahoo.co.in
పాలకొండ జె. ఉమా మహేశ్వరి 8790007027 mdoplkd22@gmail.com
వీరఘట్టం జె. ప్రసాద్ 8790008313 mdovrgt20@gmail.com
గుమ్మలక్ష్మీపురం ఎస్ . సల్మాన్ రాజు 9491035822 glp_mpdo@yahoo.co.in
కురుపాం వి.వి. శివరామప్ప 6305841809 kurupam_mpdo@yahoo.co.in
జియ్యమ్మవలస పి.శ్రీనివాసరావు 9177187945 jmv_mpdo@yahoo.co.in
సీతంపేట కె. సత్యం(i/c) 8074001294 mdostpt19@gmail.com
భామిని జి.చంద్రరావు 8790007124