ముగించు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి
గౌరవనీయమైన ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ వై.ఎస్.జగన్మోహన రెడ్డి
నిశాంత్కుమార్
గౌరవనీయమైన కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ నిశాంత్ కుమార్ ఐ.ఎ.ఎస్.

హెల్ప్లైన్ సంఖ్యలు

  • పౌరుల కాల్ సెంటర్ - 155300
  • చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ - 1098
  • మహిళల హెల్ప్లైన్ - 1091
  • క్రైమ్ స్టాపర్ - 1090
  • రెస్క్యూ & రిలీఫ్ కమిషనర్ - 1070