ముగించు
CBN
శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గౌరవనీయమైన ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్
COLLPVP 2024
శ్రీ ఎ. శ్యామ్ ప్రసాద్ ఐ.ఎ.ఎస్. గౌరవనీయమైన కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్

హెల్ప్లైన్ సంఖ్యలు

  • పౌరుల కాల్ సెంటర్ - 155300
  • చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ - 1098
  • మహిళల హెల్ప్లైన్ - 1091
  • క్రైమ్ స్టాపర్ - 1090
  • రెస్క్యూ & రిలీఫ్ కమిషనర్ - 1070