ముగించు

తహశీల్దార్లు

తహసిల్దార్ వివరములు
మండల పేరు తహశీల్దార్ పేరు మొబైల్ నంబర్ ఇమెయిల్
కొమరాడ శ్రీ. ఎస్ ఎల్ వి ప్రసాద్ 9959487871 tahkomarada[at]gmail[dot]com
గుమ్మలక్ష్మిపుర౦ శ్రీమతి.జే.రాములమ్మ 9492337852 tah.glpuram[at]gmail[dot]com
కురుపాం శ్రీ.ఆర్ ఉమామహేశ్వరరావు 9493808860 tah.kurupam[at]gmail[dot]com
జియ్యంవలస శ్రీ. జి శ్రీరామమూర్తి 9440805359 tah.jiyyamavalasa[at]gmail[dot]com
గరుగుబిల్లి శ్రీ వేదుల వెంకట సన్యాసి శర్మ 9866638447 tah.garugubilli[at]gmail[dot]com
పార్వతిపురం శ్రీ. ఎన్. వి. రమణ 9100999907 tah.ppm[at]gmail[dot]com
మక్కువ శ్రీ.దొడ్డి వీరభద్ర రావు 9494927475 tah.makkuva[at]gmail[dot]com
సీతానగరం శ్రీ. పి అప్పలరాజు 9441026630 tah.seethanagaram[at]gmail[dot]com
బలిజిపేట శ్రీ.ఆజు రఫీ జాన్ 9491803974 tah.balijipeta[at]gmail[dot]com
సాలూరు శ్రీ. కె శ్రీనివాసరావు 9441008574 tah.salur[at]gmail[dot]com
పాచిపెంట శ్రీ.కె ఆర్ సి రెడ్డి 9494972582 tah.pachipenta[at]gmail[dot]com
భామిని శ్రీ. ఆర్ రంజిత్ కుమార్ 8333988772 SKLTAH.BHAM[at]GMAIL[dot]COM
పాలకొండ శ్రీ. పి సోమేశ్వరరావు 8333988780 SKLTAH.PLKD[at]GMAIL[dot]COM
సీతంపేట శ్రీ ఎస్ నరసింహ మూర్తి 8333988774 SKLTAH.SEET[at]GMAIL[dot]COM
వీరఘట్టం శ్రీ ఎన్ అప్పారావు 8333988781 SKLTAH.VEER[at]GMAIL[dot]COM