ముగించు

తహశీల్దార్లు

తహసిల్దార్ వివరములు
మండల పేరు తహశీల్దార్ పేరు మొబైల్ నంబర్ ఇమెయిల్
కొమరాడ శ్రీ ఎం.భుజంగరావు 986653243 tahkomarada[at]gmail[dot]com
గుమ్మలక్ష్మిపుర౦ శ్రీమతి జె. రాములమ్మ 9492337852 tah.glpuram[at]gmail[dot]com
కురుపాం శ్రీ  ఆర్ . రమేష్ కుమార్ 9398908538 tah.kurupam[at]gmail[dot]com
జియ్యంవలస శ్రీ డి.వి. సీతారామయ్య 9490104304 tah.jiyyamavalasa[at]gmail[dot]com
గరుగుబిల్లి శ్రీ జి.వి. జనార్ధన్ 9866638447 tah.garugubilli[at]gmail[dot]com
పార్వతిపురం శ్రీ ఎన్. శివన్నారాయణ 9849842112 tah.ppm[at]gmail[dot]com
మక్కువ శ్రీ ఎ. సూర్యనారాయణ 9490173121 tah.makkuva[at]gmail[dot]com
సీతానగరం శ్రీ ఎన్.వి.రమణ 9100999907 tah.seethanagaram[at]gmail[dot]com
బలిజిపేట శ్రీ బి. అప్పలరాజు 9441026630 tah.balijipeta[at]gmail[dot]com
సాలూరు శ్రీ ఆర్. బాల మురళీ కృష్ణ 9849757599 tah.salur[at]gmail[dot]com
పాచిపెంట శ్రీ ఎన్ . రాజేస్కర్ (యఫ్. ఎ. సి ) 9440744108 tah.pachipenta[at]gmail[dot]com
భామిని శ్రీ.ఎన్. అప్పారావు 7702805978 SKLTAH.BHAM[at]GMAIL[dot]COM
పాలకొండ శ్రీ పి సోమేశ్వరరావు 6300680379 SKLTAH.PLKD[at]GMAIL[dot]COM
సీతంపేట శ్రీ ఎస్ నరసింహ మూర్తి 7396689244 SKLTAH.SEET[at]GMAIL[dot]COM
వీరఘట్టం శ్రీ. సి. హేతచ్ .సత్యన్నారాయణ (యఫ్. ఎ. సి ) 9440875290 SKLTAH.VEER[at]GMAIL[dot]COM