ముగించు

శ్రీ నిశాంత్ కుమార్ ఐ.ఎ.ఎస్.

నిశాంత్కుమార్

శ్రీ నిశాంత్ కుమార్ ఐ.ఎ.ఎస్.

  • వ్యవధి: ప్రస్తుత
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2014
  • సేవ: ఐ ఏ ఎస్
  • ఇమెయిల్: collector-pmanyam[at]ap[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: కలెక్టరేట్, ఐటీడీఏ నూతన భవనం, పార్వతీపురం