ముగించు

పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:
తాడికొండవాటర్ఫాల్

గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలం పార్వతీపురం వద్ద తాడికొండ జలపాతం

వర్గం సహజ/రమణీయమైన సౌందర్యం

తాడికొండ జలపాతం విజయనగరం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలంలో ఉంది. అరకు చాపరాయి వంటి ఉత్తమ జలపాతాలు. ఉత్తమ పిక్నిక్ స్పాట్. ఇది ఆనందించడానికి మంచి జలపాతం. విజయనగరం…

ఐ టీ డీ ఏ పార్క్

ఐ.టి.డి.ఎ పార్క్, పార్వతీపురం

వర్గం వినోదభరితమైనవి, సహజ/రమణీయమైన సౌందర్యం

ఐ.టి.డి.ఎ పార్క్, పార్వతీపురం ఇది ఐటిడిఎ, పారవతీపురం చే అభివృద్ధి చేయబడిన పార్క్. ఇది తోటపల్లి బ్యారేజీ ప్రాజెక్టుకు ఆనుకుని ఉంది. …