ముగించు

పండుగలు

కోట దుర్గమ్మ దేవాలయం
శ్రీ శ్రీ శ్రీ కోట దుర్గమ్మ అమ్మవారు
ఆ సమయంలో/సమయంలో జరుపుకుంటారు: October

కోట దుర్గమ్మ దేవాలయం శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పురాతన దేవాలయాలలో ఒకటి. ఈ దేవాలయం పాలకొండ పట్టణంలో ఉంది. ఈ ఆలయం దుర్గాదేవికి అంకితం చేయబడింది. ఇక్కడ ద్వారపాలకులు…