ముగించు

నియోజకవర్గాలు

అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం వివరాలు
నియోజకవర్గం సంఖ్య నియోజకవర్గంపేరు నియోజకవర్గం పరిధిలోని మండలాలు
10 పాలకొండ పాలకొండ, సీతంపేట, వీరఘట్టం, భామిని
11 కురుపాం కొమరాడ, గుమ్మలక్ష్మీపురం, కురుపాం, జియ్యమ్మవలస, గరుగుబిల్లి
12 పార్వతీపురం పార్వతీపురం, సీతానగరం, బలిజిపేట
13 సాలూరు సాలూరు, పాచిపెంట