ముగించు

మన్యం జిల్లా డెమోగ్రఫీ

మన్యం జిల్లా డెమోగ్రఫీ
డెమోగ్రాఫిక్ లేబుల్ విలువ
ప్రాంతం 3659 చదరపు కిలోమీటర్లు
రెవెన్యూ డివిజన్ల సంఖ్య 2
రెవెన్యూ మండలాల సంఖ్య 15
మండల ప్రజా పరిషత్‌ల సంఖ్య 15
అక్షరాస్యత శాతం 50.9%
మున్సిపాలిటీల సంఖ్య 2
గ్రామాల సంఖ్య 910
గృహాల సంఖ్య 2.29 లక్షలు
మొత్తం జనాభా 9.25 లక్షలు
పురుష జనాభా 4.54 లక్షలు
స్త్రీ జనాభా 4.7 లక్షలు
మొత్తం SC జనాభా 1.10 లక్షలు
ఎస్సీ పురుష జనాభా 0.53 లక్షలు
ఎస్సీ మహిళా జనాభా 0.57 లక్షలు
మొత్తం ST జనాభా 2.60 లక్షలు
ST పురుష జనాభా 1.26 లక్షలు
ST స్త్రీ జనాభా 1.33 లక్షలు
మొత్తం ఇతరుల జనాభా 5.55 లక్షలు
మొత్తం ఇతరులు పురుషుల జనాభా 2.90 లక్షలు
మొత్తం ఇతరులు స్త్రీ జనాభా 3.09 లక్షలు