ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పరిపాలన

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా చిరునామా ఫోన్ ఇమెయిల్
నిశాంత్కుమార్ శ్రీ నిశాంత్ కుమార్ ఐ.ఎ.ఎస్.కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్కలెక్టరేట్, పార్వతీపురంమన్యం జిల్లా
చిత్రం లేదు శ్రీ ఆర్ గోవింద రావు , ఐ.ఎ.ఎస్జాయింట్ కలెక్టర్ మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా9182231415jointcollector[dot]parvathipurammanyam[at]gmail[dot]com
చిత్రం లేదు శ్రీ సి. విష్ణు చరణ్, ఐ.ఎ.ఎస్.పీఓ, ఐటీడీఏ, పార్వతీపురంపీఓ, ఐటీడీఏ, పార్వతీపురం9491309822poitda[at]gmail[dot]com
చిత్రం లేదు శ్రీమతి కల్పనా కుమారి, ఐ.ఎ.ఎస్.పీఓ, ఐటీడీఏ, సీతంపేటపీఓ, ఐటీడీఏ, సీతంపేట8008803933poitda[dot]spta[at]gmail[dot]com
VikrantPatil IPS శ్రీ విక్రాంత్ పాటిల్ ఐ.పీ.ఎస్.ఎస్.పీ.పార్వతిపురంమన్యం జిల్లా
మినిస్2 శ్రీ కేశవ నాయుడుజిల్లా రెవెన్యూ అధికారిజిల్లా రెవెన్యూ అధికారి, కలెక్టరేట్, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా8333813248dro[dot]parvathipurammanyam[at]gmail[dot]com
చిత్రం లేదు శ్రీమతి కె. హేమలతఆర్డీఓ, పార్వతీపురంఆర్డీఓ , పార్వతీపురం9491012022subcollector[dot]pvp[at]gmail[dot]com
చిత్రం లేదు శ్రీమతి ఎం. లావణ్యఆర్డీఓ, పాలకొండఆర్డీఓ, పాలకొండ9889883802sklrdo[dot]plkd[at]gmail[dot]com