ముగించు

కలక్టర్ ప్రొఫైల్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు వ్యవధి ఇమెయిల్ సంప్రదంచాల్సిన నెం చిరునామా
నిశాంత్కుమార్ శ్రీ నిశాంత్ కుమార్ ఐ.ఎ.ఎస్.ప్రస్తుత డి ఎంcollector-pmanyam[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్, ఐటీడీఏ నూతన భవనం, పార్వతీపురం