ముగించు

ఎస్.టి.డి మరియు పిన్ కోడ్స్

ఎస్.టి.డి మరియు పిన్ కోడ్స్
మండలం పేరు పిన్ కోడ్ ఎస్.టి.డికోడ్
కొమరాడ 535521  08963
గుమ్మలక్ష్మీపురం 535523  08963
కురుపాం 535524 08963
పార్వతీపురం 535501  08963
మక్కువ 535547  08964
సీతానగరం 535546  08863
బలిజిపేట 535557  08944
సాలూరు 535591  08964
పాచిపెంట 535592  08964
మెంటాడ 535273  08965
జియ్యమ్మవలస 535526  08963
గరుగుబిల్లి 535463 08963
పాలకొండ 532440  08941
సీతంపేట 532443  08942
భామిని 532456  08946
వీరఘట్టం 532460 08941