ముగించు

ఆర్.టి.ఐ.

RTI పోర్టల్ Click here

ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాచార కమిషన్Click here(PDF 20 KB)

తెలుగులో RTI చట్టంClick Here (PDF 20 KB)

ఆంగ్లంలో RTI చట్టంClick Here (PDF 20 KB)