ముగించు

వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం

తేది : 07/04/2017 - 30/06/2019 | రంగం: వైద్య సౌకర్యం

లబ్ధిదారులు:

అన్నీ తెల్ల రేషన్ కార్డ్‌తో

ప్రయోజనాలు:

ఉచిత వైద్య సౌకర్యం

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

మీరు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు https://www.ysraarogyasri.ap.gov.in/